...
การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2565 - 2569
ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ
(29 ธันวาคม 2564  เวลา 00.00 น. - 5 มกราคม 2565  เวลา 16.30 น.)

การเสนอชื่อผ่านระบบ
(6 มกราคม 2565  เวลา 00.00 น. - 7 มกราคม 2565  เวลา 15.30 น.)

...
การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2565 - 2569
ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ
(29 ธันวาคม 2564  เวลา 00.00 น. - 5 มกราคม 2565  เวลา 16.30 น.)
การเสนอชื่อผ่านระบบ
(6 มกราคม 2565  เวลา 00.00 น. - 7 มกราคม 2565  เวลา 15.30 น.)

             

ติดต่อ - สอบถาม

  • สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 239 อาคารยุทธศาสตร์ ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ
  • อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  • โทรศัพท์ 053-943015, 94-3030, 94-2630, 94-3021
  • โทรสาร 053-943028
  • Email: cmuco@cmu.ac.th

Staff

  •  
  •  
  •  
  •  

Develop by

All rights Reserved © CMU, 2021

Template : ThemeWagon